DON VA DUKKALI EKINLAR ILMIY-TADQIQOT INSTITUTI Q-F
Qashqadaryo v, Qarshi shahri, Beshkent yo‘li 3 km.
Ish : 07:00 - 17:00

AGROKIMYO VA TUPROQSHUNOSLIK LABORATORIYASI

Laboratoriya mudiri
Nurmatov Ibodulla Aliqulovich
Tel (faks): ish (75) 228-00-17
Mob. (93) 696-44-28
E-mail: i.nurmatov1972@mail.ru

Agrokimyo va tuproqshunoslik laboratoriyasi quyidagi tahlillarni amalga oshirish, xulosa va takliflar taqdim qilish borasida faoliyat ko‘rsatadi.
Tuproq tarkibidagi azot, fosfor, kaliy, gumus, makro va mikro elementlarni aniqlash,tuproq va suvning sho‘rlanishini, tarkibidagi moddalar (xlor, sulfat, umumiy tuz miqdori, kaltsiy, magniy, gidrokarbanat, qattiqliligini) miqdori va sifatini tahlil qilish, xulosa va takliflar beradi.

Theme Image