ZANG KASALLIKLARINI TAHLIL QILISH LABORATORIYASI

Laboratoriya mudiri
Amirqulov Otabek Saydullayevich
Qishloq xo‘jalik fanlari bo‘yicha falsafa doktori
Tel (faks): ish (75) 228-00-17
Mob. (91) 321-77-81
E-mail: amirqulovo@mail.ru

Zang kasalliklarini tahlil qilish laboratoriyasi filial mablag‘i hisobidan qurilgan bo‘lib, respublikada zang kasalliklarining paydo bo‘lishi, rivojlanishi va epidemologiyasi, zang kasalliklarining rasalari tarkibini tahlil qilib boradi. Laboratoriyani ishlatishda sohaning jahondagi yirik olimlari Kolin Villings va Nazari Kumardzelar kelib, laboratoriyani takomillashtirishda ishtirok etgan. Shuningdek, laboratoriya xodimlari xorijiy mamlakatlarda malaka oshirishgan. Hozirda filialda yaratilgan liniyalarning tuplash fazasida sariq va qo‘ng‘ir zang kasalliklariga chidamliligini baholash ishlari borasida tadqiqotlar olib borilmoqda.

img_divider